เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิศวกรรมซอฟแวร์-102-บ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ITEC3302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์-102 วันศุกร์

เวลา 13.30-17.30