โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน (OIS)
ผู้สอน

สุรวินท์ ติ้งหวัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน (OIS)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16631

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมด้านการสื่อสารในองค์สื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งกาเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.