ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้สอน
นาย เผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Class ID
16636

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สร.1
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สร.1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)