มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-58


ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-58

Class ID
16638

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

รายวิชา มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)