ประถมศึกษาปีท่ี 5
ผู้สอน

รุจรัก สุขเกษม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16642

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.