ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สมกิจ แสนพันธ์

โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนทุกวิชา