ประติมากรรม 3 มิติ D2

เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายชั้นเรียน

-