ผู้สอน
บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16680

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเอกสารการสอนและทำแบบฝึกหัด