ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ETI 2702 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16702

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการของบทเรียนสำเร็จรูป งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเภท คุณค่า ข้อจำกัด กระบวนการในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป การนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในการเรียนการสอน ทดลองสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป