ผู้สอน
อาจารย์ จาริณี มาเวหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B10/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16704

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B10/2558