homeการเรียนรู้แบบ กศน.อำเภอนาเยีย
personperson_add
การเรียนรู้แบบ กศน.อำเภอนาเยีย

ผู้สอน
person
นาย ภาคิณ วัชรานันทกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้แบบ กศน.อำเภอนาเยีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1671

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียน  สำหรับ นักศึกษา  กศน.  ที่สมัครเรียน กับอำเภอ นาเยีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)