วิวัฒนาการ Evolution


ผู้สอน
นาง บุษรากร ขนันทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิวัฒนาการ Evolution

รหัสวิชา
1676

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งมีชีวิตในอเรียดีต ทั้งด้านรูปร่าง พฤติกรรม สรีระทุกส่วนของสิ่งมีชีวิต  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้าๆ กินระยะเวลานานมากกว่าจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น  ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่   เรียกกระบวนการนี้ว่า  วิวัฒนาการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books