homeAdobe Photoshop CS5
person
Adobe Photoshop CS5

ผู้สอน
ก ข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Adobe Photoshop CS5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1677

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับกลุ่มอาสาสมัครทดสอบการใช้งาน E-Learning ในหัวข้อ "Adobe Photoshop" ของโครงงาน "สร้างบทเรียนที่ตอบสนองผู้เรียนได้ เรื่อง Adobe Photoshop CS5"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)