Adobe Photoshop CS5


ผู้สอน
ก ข
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Adobe Photoshop CS5

รหัสวิชา
1677

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับกลุ่มอาสาสมัครทดสอบการใช้งาน E-Learning ในหัวข้อ "Adobe Photoshop" ของโครงงาน "สร้างบทเรียนที่ตอบสนองผู้เรียนได้ เรื่อง Adobe Photoshop CS5"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books