กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ศุภัสรา ชิดชู

โรงเรียนสตรีพัทลุง

คำอธิบายชั้นเรียน