ผู้สอน
Pornprom Ateetanan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

01111354 Economics of Computer Information System


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16790

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

01111354 Economics of Computer Information System