ทดลองใช้งาน
ผู้สอน

อานันทชัย กุลณดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทดลองใช้งาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16809

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองห้างพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองใช้งาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.