ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

928-355   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16820

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

šวิเคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นัยความหมายทางจริยธรรมของเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบในทางปฏิบัติ