ป1


ผู้สอน
นาย วีระ วีระชาติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป1

รหัสวิชา
1684

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ป.1

1.ด.ช ธนพร ศรีบุตร
2.ด.ช.ธงชัย ดอกคำ
3.ด.ช.ดนุพล แร่ทองขาว 
4.ด.ช เจษฎา เนตรสตรี
5.ด.ญ ธัญญลักษณ์ สมจันทร์
6.ด.ญ เกวลิน ฉายมณี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books