ป1

ผู้สอน
นาย วีระ วีระชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1684

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ป.1

1.ด.ช ธนพร ศรีบุตร
2.ด.ช.ธงชัย ดอกคำ
3.ด.ช.ดนุพล แร่ทองขาว 
4.ด.ช เจษฎา เนตรสตรี
5.ด.ญ ธัญญลักษณ์ สมจันทร์
6.ด.ญ เกวลิน ฉายมณี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)