ผู้สอน
นายเจษฎา โยธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16847

สถานศึกษา

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 การสร้างสื่อการสอน CAI