วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

รวิวรรณ จันทร์แดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16868

สถานศึกษา
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ใส่คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.