มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุฑาพร โรจน์สุรางค์

โรงเรีนจรัสพิชากร

ครูทราย