มัธยมศึกษาปีที่ 1

จุฑาพร โรจน์สุรางค์

โรงเรีนจรัสพิชากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูทราย