กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่ 2

ณัฐฐาวดี ทองศักดิ์

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กรู้จักชื่อกับดอกไม้ต่างๆได้