เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วาสนา ชุมพล

โรงเรียนเวียงสระศึกษา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทักษะการคิด กระบวนการ