กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 1
ผู้สอน

วาสนา ชุมพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16938

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสระศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทักษะการคิด กระบวนการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.