ผู้สอน
นางสาว ปรัชญาพร เอกบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

515-402_1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16975

สถานศึกษา

PSU


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมที่สำคัญในสัตว์เศรษฐกิจ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้