วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

หนึ่งฤทัย คำสามารถนุรักษ์

รร.มารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์