วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์