ทัศนศิลป์ ม.6

วุฒิเกียรติ วัฒกี

โรงเรียนมัธยมวัดควานวิเศษฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเองและของคนอื่นได้