ทัศนศิลป์ ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วุฒิเกียรติ วัฒกี

โรงเรียนมัธยมวัดควานวิเศษฯ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเองและของคนอื่นได้