homeห้องเรียนวิชาเอกเซล
personperson_add
ห้องเรียนวิชาเอกเซล

ผู้สอน
person
เด็กชาย รักนิรันดร์ อมฤตวัลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิชาเอกเซล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1704

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนเปิดใหม่ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ ม.๑/๒ และ ๑/๖ เข้าใช้ก่อน ๑๔ ก.พ.๕๕ ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)