ห้องเรียนวิชาเอกเซล


ผู้สอน
เด็กชาย รักนิรันดร์ อมฤตวัลย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนวิชาเอกเซล

รหัสวิชา
1704

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนเปิดใหม่ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ ม.๑/๒ และ ๑/๖ เข้าใช้ก่อน ๑๔ ก.พ.๕๕ ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books