1/58 การพัฒนาหลักสูตร
ผู้สอน

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1/58 การพัฒนาหลักสูตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17041

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาหลักสูตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.