ชมรมถ่ายภาพ

นายเจษฎา โยธา

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชมรมถ่ายภาพโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ