homeชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย จุฑาศิษฏ์ นิติภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
171

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมและโรงเรียนอื่น ที่เรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)