ผู้สอน
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 2/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17167

สถานศึกษา

University of Phayao


คำอธิบายชั้นเรียน

LIVESTOCK PRODUCTION FOR ACADEMIC YEAR 2/2558