homeโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (พื้นฐาน)
person
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (พื้นฐาน)

ผู้สอน
Kungkeng Pitiphong Prathumphaeng
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (พื้นฐาน)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1719

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศ (พื้นฐาน)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)