โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (พื้นฐาน)


ผู้สอน
Kungkeng Pitiphong Prathumphaeng
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (พื้นฐาน)

รหัสวิชา
1719

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

โลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศ (พื้นฐาน)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books