474-103
ผู้สอน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
474-103

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17238

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักการตลาด เป็นการเรียนหลักการเบื้องต้นของงานการตลาด แนวคิดการตลาด และความสำคัยของการตลาดต่อองค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.