เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

474-103

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาหลักการตลาด เป็นการเรียนหลักการเบื้องต้นของงานการตลาด แนวคิดการตลาด และความสำคัยของการตลาดต่อองค์กร