ทดลองโปรแกรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนำเสนอ วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ