ทดลองโปรแกรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนำเสนอ วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ