ทดลองโปรแกรม
ผู้สอน

พันรวี พิมสาร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ทดลองโปรแกรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17247

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนำเสนอ วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.