เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Lego Mindstorm NXT

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เขียน code ควบคุมหุ่นยนต์ Lego mindstorm nxt ง่ายๆด้วย Lego Mindstorm