ค่าตัวโน้ต (Note Values)

เกรียงไกร คงเมือง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ค่าตัวโน้ต (Note Values)