com3

ผู้สอน
นาง ณัฐชนา แสงเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
com3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1726

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน....ทำเอง....^^


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)