ผู้สอน
คุณากร แก้วรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17274

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองไผ่


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น