เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศิริเมธี เทพปาน

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์