เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ศิริเมธี เทพปาน

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์