ม.4 ที่ ติด 0 ,มส รายวิชา โลก ดาราศาสตร์

วิศรุต โคกเขา

โรงเรียนสภาราชินี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ช่องทางการเรียนสำหรับ นักเรียนที่ ติด 0 ,มส ที่เรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ