homeห้องเรียนออนไลน์กับครูชุติมา
person
ห้องเรียนออนไลน์กับครูชุติมา

ผู้สอน
นางสาว ชุติมา อนุวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนออนไลน์กับครูชุติมา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1735

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)