ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้าสถิตย์ ความเป็นมา แรงและกฏของคูลอมบ์ ฯลฯ