ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิตย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไฟฟ้าสถิตย์ ความเป็นมา แรงและกฏของคูลอมบ์ ฯลฯ