ผู้สอน
สุกรี แวอีแต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิตย์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17351

สถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่


คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้าสถิตย์ ความเป็นมา แรงและกฏของคูลอมบ์ ฯลฯ