เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิตย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไฟฟ้าสถิตย์ ความเป็นมา แรงและกฏของคูลอมบ์ ฯลฯ