การงานอาชีพเทคโนโลยี1


ผู้สอน
นาย สาโรช โฉมวัฒนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพเทคโนโลยี1

รหัสวิชา
1736

สถานศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"

คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพเทคโนโลยี1 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาความรู้เบื้องต้น การออกแบบ การสร้างชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยีเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books