อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

จุไรรัตน์ ปิ่นเวหา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบทเรียนออนไลน์ในวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา