เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุไรรัตน์ ปิ่นเวหา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบทเรียนออนไลน์ในวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา