ผู้สอน
อริษา สิงห์เส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.ต้น กศน.


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17378

สถานศึกษา

กศน.อำเภอหนองไผ่


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอหนองไผ่