การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

Woranit Taemkaew

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17404

สถานศึกษา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 3.1 ม 5 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.