วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น )ชั้น ม.1
ผู้สอน

กมล ไสโยธา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น )ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17408

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.