เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

กาญจนา ทุ่งสว่าง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17413

สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.