ชั้นเรียนของเชียร์

ชลันธร ศรีวัฒนะโชติ

รร.อัสสัมชัญระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวดนตรี