เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การขายเบื้องต้น (ปวส.ปรับพื้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การขายเบื้องต้น เป็นรายวิชาปรับพื้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่เรียน ปวช. มานะคะ