ผู้สอน
อิสริยา พุ่มหริ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การขายเบื้องต้น (ปวส.ปรับพื้น)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17440

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การขายเบื้องต้น เป็นรายวิชาปรับพื้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่เรียน ปวช. มานะคะ